Trang chủ: https://muhainam.info/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nam Hải

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 31/08/2023 (19:00) - Open Beta: 02/09/2023 (14:00)