Trang chủ: http://mu-mix.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: công thành

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 48%

Alpha Test: 22/04/2024 (13:00) - Open Beta: 23/04/2024 (13:00)