Trang chủ: http://mu-gold.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mugold2024

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: đế vương

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/06/2024 (13:00) - Open Beta: 03/06/2024 (13:00)