Trang chủ: http://mu-mix.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: thiên sứ

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 27/05/2024 (13:00) - Open Beta: 28/05/2024 (13:00)