Trang chủ: https://muminhvuong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Minh Vương

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 19/12/2022 (13:00) - Open Beta: 20/12/2022 (13:00)