Trang chủ: http://muminhvuong.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Minh Vương

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 01/11/2022 (22:00) - Open Beta: 03/11/2022 (13:00)