Trang chủ: http://mu-vuonggia.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/10/2023 (13:00) - Open Beta: 26/10/2023 (13:00)