Trang chủ: http://mu-ss6plus.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/08/2023 (13:00) - Open Beta: 10/08/2023 (13:00)