Trang chủ: http://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phượng Hoàng

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 28/06/2023 (13:00) - Open Beta: 29/06/2023 (13:00)