Trang chủ: http://mu-free.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Bảo kê

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 12/10/2023 (13:00) - Open Beta: 13/10/2023 (13:00)