Trang chủ: http://mu-free.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2024

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: quyền vương

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 17/05/2024 (13:00) - Open Beta: 18/05/2024 (13:00)