Trang chủ: http://mu-mienphi.online/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Lực

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 18/09/2023 (13:00) - Open Beta: 19/09/2023 (13:00)