Trang chủ: http://free2play.id.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Zen

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 30%

Alpha Test: 02/07/2023 (13:00) - Open Beta: 05/07/2023 (13:00)