Trang chủ: https://mu-mavuong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 15/08/2023 (00:00) - Open Beta: 16/08/2023 (13:00)