Trang chủ: http://kyucmu.top/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 27/02/2023 (00:00) - Open Beta: 01/03/2023 (00:00)