Trang chủ: http://kyucmu.top/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Ký Ức

Loại Mu: nonReset, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 14/02/2023 (00:00) - Open Beta: 16/02/2023 (19:12)