Trang chủ: http://kyucmu.top/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Mu Ký Ức

Loại Mu: Reset, Exp 20x, Drop 20%

Alpha Test: 19/03/2023 (00:00) - Open Beta: 25/03/2023 (13:04)