Trang chủ: https://mu-kyniem.pro/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vương Quyền

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 17/09/2023 (09:00) - Open Beta: 18/09/2023 (13:00)