Trang chủ: https://kyniem2003.net

Kênh Hỗ trợ: https://zalo.me/g/steyrd794

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset, Exp 30x, Drop 30%

Alpha Test: 09/05/2024 (13:00) - Open Beta: 11/05/2024 (13:00)