Trang chủ: http://mu-korea.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thương Thủ

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 18/04/2023 (00:00) - Open Beta: 20/04/2023 (00:00)