Trang chủ: https://mukinhvu.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Ngạo Thiên

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 12/10/2023 (10:00) - Open Beta: 13/10/2023 (19:00)