Trang chủ: https://mukingss6.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: King SS6

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 18/02/2023 (00:00) - Open Beta: 19/02/2023 (13:00)