Trang chủ: https://www.mu-king.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Noria

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 10/11/2022 (13:00) - Open Beta: 12/11/2022 (13:00)