Trang chủ: https://mukingss6.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 04/10/2023 (13:00) - Open Beta: 06/09/2023 (13:00)