Trang chủ: http://MuKimLongSs6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 19/09/2022 (00:00) - Open Beta: 20/09/2022 (13:00)