MU Kim Long Season 6 Mới Ra Hôm nay

Trang chủ: http://mukimlong.vn

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 30%

Alpha Test: 02/05/2022 (00:00) - Open Beta: 04/05/2022 (00:00)