Trang chủ: http://mukimlong.vn

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 30%

Alpha Test: 24/03/2023 (18:18) - Open Beta: 24/03/2023 (18:18)