Trang chủ: https://muka-ka.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Ka-Ka

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 16/05/2023 (00:00) - Open Beta: 20/05/2023 (00:00)