Trang chủ: http://muhuyetvuong.info

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NỮ VƯƠNG

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/08/2023 (13:00) - Open Beta: 09/08/2023 (13:00)