Trang chủ: https://muhuyetma.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 100%

Alpha Test: 29/12/2022 (13:00) - Open Beta: 31/12/2022 (13:00)