Trang chủ: https://muhuyetma.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Ma

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 07/11/2022 (20:00) - Open Beta: 09/11/2022 (13:00)