Trang chủ: http://muhuyetma.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Ma

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 50%

Alpha Test: 28/06/2022 (13:00) - Open Beta: 30/06/2022 (13:00)