MU Huyền Vũ SS6 Open 2024, Mu Mới Nhất Hiện Nay

Trang chủ: https://muhuyenvu.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 29/12/2023 (18:00) - Open Beta: 31/12/2023 (13:00)