Mu Huyền Vũ ra mắt máy chủ mới SS6

Trang chủ: https://muhuyenvu.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 11/04/2023 (21:00) - Open Beta: 13/04/2023 (13:00)