Trang chủ: https://muhuyenvu.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 31/08/2023 (23:00) - Open Beta: 02/09/2023 (13:00)