Trang chủ: https://muhungvuong.net/index.php

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: MU Hùng Vương

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 60%

Alpha Test: 23/04/2024 (10:00) - Open Beta: 30/04/2024 (10:00)