Trang chủ: http://muhorizon.xyz/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Luyện Kim

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 11/07/2023 (13:00) - Open Beta: 12/07/2023 (19:00)