Trang chủ: http://mu-hoiuc.co/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ niệm

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/08/2023 (20:00) - Open Beta: 01/09/2023 (13:00)