Trang chủ: http://muhoangsa.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: MU Việt Nam

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 30%

Alpha Test: 27/05/2022 (13:00) - Open Beta: 29/05/2022 (13:00)