MU Hoàng Kim Ss6, MU Online mới ra hôm nay, MU Alphatest mới ra

Trang chủ: http://muhoangkimss6.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 22/09/2022 (15:00) - Open Beta: 24/09/2022 (13:00)