Trang chủ: https://muhoanggia.online

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Gia

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 10/05/2023 (13:00) - Open Beta: 12/05/2023 (19:00)