Trang chủ: http://muhoavu.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 22/11/2022 (01:00) - Open Beta: 23/11/2022 (13:00)