Trang chủ: http://mu-hn97d.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Miễn Phí

Loại Mu: Reset, Exp 10x, Drop 20%

Alpha Test: 29/04/2024 (00:00) - Open Beta: 16/05/2024 (18:30)