Trang chủ: https://mu-haokiet.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lãng Tử

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 13/01/2023 (13:00) - Open Beta: 15/01/2023 (10:00)