Trang chủ: https://muhaoquang.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hào Quang

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 03/11/2023 (00:00) - Open Beta: 04/11/2023 (13:00)