Trang chủ: https://muhaoquang.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hào Quang

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 28/04/2023 (23:00) - Open Beta: 30/04/2023 (13:00)