MU Hà Nội SS6, Game Mu Online Mới Ra Hôm Nay

Trang chủ: https://MuHn.me

Kênh Hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 30/05/2024 (18:00) - Open Beta: 31/05/2024 (13:00)