Trang chủ: https://muhainam.info/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hải Nam

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 28/10/2023 (19:00) - Open Beta: 29/10/2023 (13:00)