Trang chủ: https://muhailong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hải Long

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 15/06/2023 (22:00) - Open Beta: 17/06/2023 (13:00)