Trang chủ: http://mu-hatay.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Hà Tây

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 24/09/2023 (10:00) - Open Beta: 01/10/2023 (13:00)